چرخه عمر بیرینگ

  • عمر بیرینگ

نصب یکی از مراحل مهم در چرخه عمر بلبرینگ است. اگر یاتاقان به درستی و با ابزار مناسب نصب شود، عمر مفید افزایش می یابد. روغنکاری اولیه و روتین از دیگر عوامل موثر در عمر بیرینگ می باشد. طراز کردن بیرینگ بعد از نصب روی تجهیز همانند دیگر مراحل بسیار مهم، و نقش مهمی در کارایی و عملکرد بیرینگ دارد. بررسی مدام بیرینگ زمان کار و جلوگیری از پیش آمد مشکلات احتمالی از دیگر مراحلی است که باید مد نظر گرفته شود. جدا سازی اصولی بیرینگ از تجهیز توسط ابزار مناسب.